Spanish Catalan

Directori d'empreses

Directori

Turisme

Últimes imatges

TARGETA REGAL COMERÇ DEL VENDRELL
TARGETA REGAL COMERÇ DEL VENDRELL
Categoria: Targeta Regal
TARGETA REGAL COMERÇ DEL VENDRELL
TARGETA REGAL COMERÇ DEL VENDRELL
Categoria: Targeta Regal
TARGETA REGAL COMERÇ DEL VENDRELL
TARGETA REGAL COMERÇ DEL VENDRELL
Categoria: Targeta Regal
CODI DE CONSUM DE CATALUNYA Imprimir

CODI DE CONSUM DE CATALUNYA

El 23 de juliol de 2010, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5677, la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Aquesta Llei fou aprovada pel Ple del Parlament el 30 de juny de 2010 i va entrar en vigor el 23 d'agost de 2010.

El Codi de consum de Catalunya amplia, actualitza i millora els drets de les persones consumidores al nostre país i el dota, en l'àmbit del consum, d’un marc jurídic complet que vol esdevenir model de referència en molts sectors de l’activitat econòmica.

Amb el Codi de consum es va aconseguir:

 • Unificar amb un únic text legal tota la normativa fins ara dispersa en matèria de consum.
 • Millorar el nivell de protecció de les persones consumidores i incorporar al nostre ordenament jurídic les noves normatives comunitàries que incideixen en l’àmbit del consum.
 • Adequar la normativa bàsica i general de protecció de les persones consumidores a la realitat social i econòmica actual.

Entre les nombroses novetats que ha incorporat el Codi de consum de Catalunya calen esmentar les següents:

 • Es defineix el concepte de consum responsable que esdevé, al mateix temps, un principi informador del dret del consum.
 • Tota la ciutadania té garantit un accés més fàcil i proper als serveis públics de consum atès que n'hi ha d'haver, com a mínim, un a cada comarca.
 • Les empreses prestadores de serveis bàsics, com ara les de subministraments, transports, assistencials, sanitàries... han d’oferir a les persones consumidores una adreça física a Catalunya en la qual puguin formular les seves queixes i reclamacions.
 • Els telèfons d’atenció d’incidències i reclamacions en els serveis bàsics han d’ésser de franc.
 • Tot els serveis que presti un empresari o empresària han de tenir una garantia mínima de sis mesos.
 • Les empreses han d’adoptar els mecanismes adients per garantir el retorn de quantitats que rebin per avançat de les persones consumidores en l’adquisició d’un bé o en la contractació d’un servei.
 • S’estableix una regulació de les obligacions d’informació i del règim de responsabilitat en relació amb els empresaris o empresàries que duguin a terme tasques d’intermediació.
 • En l’àmbit del procediment sancionador de consum es pot establir que les empreses retornin a les persones consumidores els imports cobrats indegudament o les indemnitzin pels danys i perjudicis provats.
 • Les empreses públiques han d’estar adherides a l’arbitratge i aquest fet s'ha de tenir en compte en l’atorgament d’ajuts a les empreses privades.


CLICA AQUI PER ACCEDIR A LA LLEI DEL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA

 
< Anterior   Següent >
logogeneralitat2.png

  |   Usuari nou
Powered by Core Design
MEGABYTE - 2007

Centre d´Iniciatives i Turisme del Vendrell - Dr Robert, 33 - 43700 El Vendrell