Spanish Catalan

Directori d'empreses

Directori

Turisme

Política de privacitat Imprimir

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual dels serveis on-line del CIT i dels seus continguts ( textos, imatges, sons, audio, vídeo, creativitat, programari...) pertanyen a l'organització esmentada o, en el seu cas, a terceres persones. 

L'usuari pot visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic tots els elements, sempre que sigui exclusivament per al seu ús personal i privat. Queda terminantment prohibida la seva utilització per a finalitats comercials, la seva distribució i també la modificació, alteració o descompilació. 

 El web del CIT ofereix l'accés a tot tipus d'informació, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, així que l'organització esmentada no esdevé editora dels continguts ni es fan responsables directa o subsidiàriament de les reclamacions que es puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d'aquestes dades.

L'usuari es compromet a fer un ús adient dels continguts i serveis ( fòrums d'opinió, pàgines obertes al lector...) que el CIT ofereix al seu web. L'usuari també es compromet a no emprar aquests serveis per a incórrer en activitats il·lícites o contraries a la bona fe i a l'ordenació legal, difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atempti als drets humans, provocar danys als sistemes físics i lògics del CIT, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol tipus de sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys esmentats.

El CIT es reserva el dret d'efectuar sense avís previ les modificacions que es considerin adients al seu web. Es podran canviar, suprimir o afegir continguts i serveis així com la seva presentació i localització.
 El CIT perseguirà l'incompliment de les condicions anteriors així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats al seu web, exercint totes les accions civils i penals que el pugin correspondre per dret.

 El CIT tan sols autoritza les mencions del seu contingut a altres webs (amb el tractament que aquestes considerin) sempre i quan no reprodueixin els continguts del web de l'organització esmentada. En el cas de disposar d'un enllaç d'hipertext en alguna de les pàgines, l'usuari ha de saber que està entrant al web del CIT i ha de veure en el seu navegador la direcció URL.

 Pel que fa als serveis a disposició dels usuaris mitjançant el registre previ, totes les dades es mantindran en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent. El CIT compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus subscriptors mantenint-los en la més estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i també amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (llei 34/2002 de l'11 de juliol).

 L'usuari registrat als serveis del CIT pot exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i renovació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos a la LOPD i a altres normes que la desenvolupen.

 El CIT assegura la confidencialitat més estricta durant la recollida i tractament de les dades facilitades pels seus usuaris a través d'Internet o qualsevol altre mitjà. Aquestes dades seran utilitzades únicament per a les finalitats descrites en el formulari de subscripció i determinades per cada usuari.

 
logogeneralitat2.png

  |   Usuari nou
Powered by Core Design
MEGABYTE - 2007

Centre d´Iniciatives i Turisme del Vendrell - Dr Robert, 33 - 43700 El Vendrell